• نازل سوخت TK1
  • قطع کن نازل WEH TSA2
  • نازل سی ان جی tk26
  • مخزن ذخیره سی ان جی CUBUGAS
  • دیسپنسر بنزینی 2A
  • نازل سی ان جی WEH tk16
  • کمپرسور CUBOGAS 2B DB / HT
  • طرح کهاب 2