طراحی ,نصب و راه اندازی جایگاه بنزین و گازوئیل

طراحی ,نصب  و راه اندازی 18 باب  جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در استان های تهران ,گیلان ,کرمان ,هرمزگان مشهد ,کردستان و چهار محال بختیاری

مطالب مرتبط