پروژه های انجام شده

شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان (سهامی خاص)    
   
1)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری 10باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال 1389(10کمپرسور دلتا ,9 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور گرینفیلد)
2)بهره برداری 5 باب جایگاه CNG  شهرداری تهران درسال 1390
3)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری 7باب جایگاه CNG شهرداری تهران 91-1390( 7 کمپرسور دلتا ,6 کمپرسور کوانشین , 2 کمپرسور گرینفیلد)
4)تعمیرات ونگهداری 4باب جایگاه CNG اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه (2کمپرسور LMF , 4 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور ساگس)
5)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور شرکت خودروسازی سایپا (زامیاد)( 1کمپرسور دلتا )
6) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه تلویزیون مشهد ( 1کمپرسور دلتا )
7) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  معراج مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )
8) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  پایگاه چهارم شکاری مشهد ( 1کمپرسور کوانشین )
9) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  تاکسیرانی اراک ( 1کمپرسور کوانشین )
10) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  فدک  کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
11) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  گلشن  کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
12) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  شیرازی  قم ( 1کمپرسور کوانشین )
13) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 3 کمپرسور جایگاه  شهرداری رشت ( 3کمپرسور LMF )
14) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  دارابی کرمانشاه ( 1کمپرسور آژیرا )
15) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  امیر اشرف همدان ( 1کمپرسور فورنوگس)
16) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  حصارک کرج ( 1کمپرسور فورنوگس)
17) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  صادقی  چالوس ( 1کمپرسور کوانشین )
18) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  غزال شمالی خرم دره  شرکت آسا گستر ایرانیان( 1کمپرسور گرینفیلد )
19) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  شهرداری نور شرکت پوریا امیر کبیر ( 1کمپرسور گرینفیلد )
20) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  چترود  کرمان ( 1کمپرسور کوانشین )
21) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  کن گان  عسلویه ( 1کمپرسور کوانشین )
22) ) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  کشاورزی کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )
23) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه  قطار شهری مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )
24) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور جایگاه شهرداری  زرین آباد زنجان( 1کمپرسور کوانشین )
25) قرارداد تعمیر نگهداری جاری جایگاه های خصوصی CNG در سراسر کشور 65 جایگاه سال 1393 -1394
26) طراحی ,نصب  و راه اندازی 18 باب  جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در استان های تهران ,گیلان ,کرمان ,هرمزگان مشهد ,کردستان و چهار محال بختیاری
 و...